Vă rugăm sa citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos, privind funcţionarea acestui site web şi drepturile Dvs. garantate de General Data Protection Regulation – Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – abreviat în cele ce urmează ca GDPR

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

Acestă politică de confidenţialitate aparţine entităţii juridice Mskoncept Arhistudio SRL şi se referă exclusiv la site-ul www.mskoncept.ro şi toate subdomeniile acesteia. Suntem deplin conştinenţi de importanţa datelor Dvs.personale şi de felul în care acestea sunt colectate şi folosite. Politica de confidenţialitate detaliază care sunt informaţiile pe care le vom culege despre Dvs. atunci când accesaţi serviciul nostru online (site-ul nostru), precum şi serviciile oferite de terţi prin intermediul site-ului nostru, cum vor fi folosite aceste inforrmaţii, cum puteţi deţine controlul acestui proces în ceea ce vă priveşte, cum puteţi solicita rectificarea acestor date sau eliminarea lor. Nu vom folosi sau partaja informaţiile pe care le obţinem despre Dvs. cu absolut nimeni (online sau offline) în afara condiţiilor stipulate în prezentul document. Datele personale colectate depre Dvs. prin accesarea site-ului nostru for fi folosite strict sub condiţile prezentate în acest document public.

Informaţii pe care le putem colecta despre Dvs.

 • Serviciul nostru online: În cazul în care site-ul nostru vă oferă posibilitatea creerii unui cont client, vor fi colectate o serie de informaţii personale cu scopul de a vă identifica unic în sistemul informatic. Acestea pot fi: numele şi prenumele Dvs, numărul Dvs. de telefon, adresa Dvs. de email, adresa Dvs. poştală. În cazul în optaţi pentru achiziţionarea unui produs sau serviciu online prin intermediul site-ului nostru şi veţi efectua plata online, datele Dvs. personale privind plata vor fi transmise direct terţului procesator de plăţi, noi nu solicităm şi nu colectăm sub nici o formă datele Dvs. bancare. Deşi nu trimitem mesaje email promoţionale clienţilor înregistraţi, ne rezervăm dreptul de a vă contacta periodic prin email pentru a vă transmite informaţii sau statistici privind activitatea Dvs. pe site-ul nostru sau pentru a vă comunica actualizări şi informaţii legate de operarea serviciului nostru online.
 • Modulele „cookies” şi tehnologia de elaborare a statisticilor online: Cu scopul de a vă putea oferi servicii cât mai bine adaptate nevoilor Dvs prin dimensionarea corectă a resurselor noastre (echipamente informatice, bandă de transfer, conţinut oferit, personal alocat cu adiministrarea şi publicarea conţinutului), este posibil să elaborăm pe plan intern o serie de statistici periodice. Pentru a face acest lucru realizabil, folosim tehnologia „cookies” pentru a stoca informaţii referitoare la activitatea Dvs. pe site-ul nostru web. Folosim aşadar modulele „cookies” pentru autentificare, pentru stocarea preferinţelor de navigare sau cu scop statistic.

Dvs. aveţi posibilitatea de a alege la nivel de browser dacă sunteţi sau nu de acord cu folosirea tehnologiei „cookies”. Chiar dacă veţi opta să nu folosiţi acestă tehnologie, veţi avea în continuare acces la serviciile noastre publice, însă, din considerente tehnice navigarea pe site-ul nostru nu va fi la fel de fluentă. Dacă accesaţi serviciul nostru de teritoriul U.E. datele colectate cu ocazia accesării serviciului nostru, precum adresa IP sau informaţiile personale nu vor fi niciodată transmise vreunui terţ.

Procesăm şi păstrăm toate datele acestui site web pe teritoriul Uniunii Europene iar dacă doriţi eliminarea datelor stocate care vă privesc, ne puteţi contacta prin email cu o cerere în acest sens. Este posibil să folosim în cadrul site-ului web şi servicii externe, oferite de terţi (Google

Analytics, Google Maps, Facebook, LinkedIn, Twitter), care, la rândul lor este posibil să colecteze date cu caracter personal, în funcţie de poziţia Dvs. geografică. Pentru a afla cum puteţi opta pentru necolectarea datelor Dvs. de către aceşti parteneri, vă rugăm să vizitaţi site- urile web ale acestora sau să ne contactaţi prin email pentru lămuriri suplimentare.

Cum folosim datele Dvs?

(a) Folosim datele colectate despre Dvs. cu unicul scop de a asigura o experienţă optimă pentru fiecare vizitator al site-ului nostru. Baza legală pentru aceste acţiuni o reprezintă art. 6(1)(f) din Regulamentul (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR).

Cu cine partajăm datele Dvs?

 • Datele de identificare personală (Personally Identifiable Information): www.mskoncept.ro nu va închiria sau vinde datele care v-ar putea identifica personal nici unui terţ, sub nici o formă. Este posibil ca datele Dvs. personale să fie stocate în locaţii care deşi sunt situate pe teritoriul UE, nu se află sub controlul nostru direct ( ex. serverele sau bazele de date care sunt stocate pe facilităţi de găzduire aflate în data-centere ale partenerilor noştri – furnizori de servicii de găzduire, administratori site web). Responsabilitatea asigurării securităţii online a acestor infrastructuri revine furnizorilor respectivi. Orice informaţie care vă poate identifica personal şi pe care alegeţi să o faceţi publică pe site-ul nostru sau prin intermediul serviciilor noastre (ex. prin adăugarea de comentarii la articole) va deveni accesibilă public. Chiar dacă ne veţi adresa o cerere în scopul eliminării acestor informaţii, trebuie să aveţi în vedere faptul că acestea pot rămâne în continuare publice, prin copii, „cache”-uri sau arhive web dincolo de controlul nostru. În cazul în care veţi posta comentarii publice la articolele de conţinut a site-ului nostru, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că acestea pot fi gestionate de un serviciu terţ (Facebook, Quora) iar noi nu avem nici un control asupra acestor postări – va trebui să contactaţi furnizorii respectivi pentru eliminarea lor (vă recomandăm să consultaţi în prealabil politicile de confidenţialitate ale acestora)
 • Date despre Dvs. care nu vă identifică personal (Non-Personally Identifiable Information):

Ne rezervăm dreptul de a partaja cu furnizorii noştri de servicii web (module, plugin-uri) date despre vizita Dvs. dar care nu vă identifică persoanal, cum ar fi statistici anonime privind utilizarea serviciilor, meta-informaţii privind sursa vizitei (refering urls) sau destinaţia click-ului (exit urls), sistemul Dvs. de operare, modelul de browser folosit, numărul de clickuri efectuate pe un link, cu scopul de a înţelege mai bine şi a îmbunătăţi anumite funcţionalităţi. Atât noi căt şi furnizorii noştri de astfel de servicii avem posibilitatea de a face publice astfel de statistici, fără a afecta dreptul Dvs. la intimitate. (ex. număr de vizitatori, structura vizitelor pe ţări etc.). Prin exprimarea acordului de vizitare a site-ului nostru şi folosirea serviciilor oferite de aceasta confirmaţi că aţi înţeles acest aspect.

 • Situaţii în care suntem obligaţi să partajăm datele Dvs. personale colectate:

Mskoncept Arhistudio SRL, va transmite informaţiile Dvs. autorităţilor române sau europene în condiţiile prevăzute de lege în următoarele condiţii:

 • dacă acestea ne solicită imperativ acest lucru
 • din propria noastră iniţiativă, dacă ajungem la concluzia că sesizarea autorităţilor ne poate ajuta în demersul nostru de a pune în aplicare prezenta politică de confidenţialitate, cu scopul declarat de a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa personală a utilizatorii noştri sau a altor persoane.
 • Ce se întămplă în cazul unei schimbari de proprietar al site-ului web?

În cazurile prevăzute de lege privind lichidarea, reorganizare, falimentul sau fuziunea sau alte tranzacţii juridice de acest gen care afectează entitătea juridică ce operează acest serviciu, este foarte probabil ca şi informaţiile personale deţinute la zi să fie transmise în cadrul unor tranzacţii prevăzute de lege către noul proprietar. În cazul apariţiei oricăreia dintre aceste situaţii veţi fi notificat din timp cu privire la transferul datelor Dvs. personale, fie prin email fie printr-un anunţ plasat la loc vizibil pe site-ul web, Dvs. având posibilitatea de a opta cum veţi proceda în ceea ce vă priveşte.

 • Mărturii ale clienţilor (Testimoniale): Este posibil ca pe site-ul nostru să afişăm o secţiune cu mărturii ale clienţilor mulţumiţi, cu scopul de a ne promova serviciul şi de a îmbunătăţi încrederea publicului în serviciile noastre. Acestea vor fi publicate doar în urma obţinerii acordului prealabil al respectivului utilizator. Dacă vă aflaţi în acesstă situaţie şi doriţi să vă modificaţi acordul de voinţă, în sensul modificării sau eliminării mărturiei publicate, vă rugăm să ne contactaţi prin email

Stocarea şi procesarea datelor

Informaţiile Dvs. colectate cu ocazia vizitării site-ului nostru şi a serviciilor web aferente acestuia vor fi stocate şi procesate doar pe teritoriul Uniunii Europene, excepţie făcând datele colectate de serviciile integrate în site-ul web şi prestate de terţi (Google Inc., Facebook, Quora, LinkedIn etc) care se vor conforma politicilor proprii de confidenţialitate. Dacă locuiţi în Uniunea Europeană este important să ştiţi că datele stocate despre Dvs. nu vor fi sub nici o formă transferate în nici o ţară aflată în afara spaţiului U.E.

Cum să vă protejaţi informaţiile

Manifestăm încă de la începutul prezenţei noastre online o peramanentă preocupare fată de protejarea datelor clienţilor noştri, însă, în contextul de securitate cibernetică actual, asigura sau garanta securitatea niciunei informaţii pe care o transmiteţi spre site-un nostru, că informţia respectivă nu va fi accesată fraudulos, desconspirată sau modificată prin eventuale acţiuni maliţioase, deşi folosim metodele standard-acceptate, la zi („industry-standard”). Când introduceţi date sensibile (cum ar fi datele de autentificare) în formularele noastre online trebuie să aveţi în vedere faptul că nici o metodă de transmitere a informaţiilor prin canale electronice nu este 100% sigură, aşadar, nu putem formula vreo garanţie scrisă sau verbală în acest sens.

Compromiterea datelor personale

În cazul în care informaţiile personale au fost compromise datorită unei breşe de securitate, Mskoncept Arhistudio SRL, va notifica prompt clienţii vizaţi în conformitate cu legislaţia aplicabilă în acest domeniu.

Opţiunile Dvs. privind informaţiile personale

Dacă sunteţi client al serviciilor noastre web aveţi opţiunea de a solicita consultarea, corecţia, actualizarea sau eliminarea informaţiilor incorecte pe care le deţinem în ceea ce vă priveşte Pentru a vă exercita unul dintre aceste drepturi vă rugăm să ne transmiteţi o cerere prin email ofiţerului responsabil cu protecţie a datelor (a se vedea secţiunea GDRP)

Retenţia informaţiilor personale

 • Dacă aveţi un cont de client înregistrat pe site-ul nostru, vă vom păstra datele personale atâta timp cât contul Dvs. este activ. De asemenea ne rezervăm dreptul să păstrăm o arhivă a datelor Dvs. pentru a putea să ne conformăm cu obligaţiile legale, rezolvarea eventualelor dispute sau litigii sau cereri ale organelor legii.
 • Dacă sunteţi un vizitator neînregistrat al site-ului nostru, vă vom păstra datele personale la care avem permisiunea Dvs. pentru cel mult un an calendaristic de la ultima vizită a site- ului nostru.

Protecţia datelor minorilor

Protejarea datelor minorilor are pentru noi o importanţa maximă. Din acest motiv, www.mskoncept.ro nu solicită şi nu stochează date personale ale minorilor având vârsta În cazul în care vom depista abateri de la această politică, vom proceda la ştergerea automată de îndată a acestor date. Dacă aveţi cunoştinţă despre astfel de abateri de la acest principiu, vă rugăm să le comunicaţi de urgenţă pe adresa noastră de email.

Referinţe externe (Link-uri către alte site-uri web)

Nu putem fi ţinuţi responsabili pentru practicile implementate de site-uri şi servicii web prezentate ca referinţe pe site-ul nostru. Politica noastră de confidenţialitate se aplică strict serviciilor operate de noi şi nu priveşte site-urile terţilor, chiar dacă acestea sunt eventual menţionate ca referinţe în conţinutul furnizat de noi.

Piese Social Media („Social Media Widgets”):

Site-ul nostru poate implementa în anumite secţiuni module pentru interacţinea cu portalele de media socială, ca de exemplu butoane de tip „Like”. Vă avertizăm că aceste facilităţi pot colecta date personale, cum ar fi adresa Dvs. IP sau locaţia Dvs. şi, de asemenea, pot înregistra module cookies pentru a vă urmări comportamentul de consum al serviciilor respective. Interacţinea cu astfel de module, nu face obiectul prezentei politici de confidenţialitate ci a a politicilor proprii ale respectivilor furnizori de social-media.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Orice modificari ale prezentei politici de confidenţialitate intră în vigoare de îndată ce au fost publicate pe site-ul nostru. (vă rugăm să urmăriţi „data intrării în vigoare” când consultaţi acest document)

Cine suntem?

www.mskoncept.ro este un portal informativ cu scopul de a furniza informaţii relevante privind serviciile oferite de Mskoncept Arhistudio SRL

Ce informaţii colectăm prin intermediul www.mskoncept.ro?

Când vizitaţi site-ul www.mskoncept.ro, este posibil să fie colectate următoarele date despre Dvs.

 • tipul şi versiunea de browser folosit
 • numele şi tipul dispozitivului de pe care accesati site-ul
 • limba folosită
 • sistemul de operare folosit
 • rezoluţia ecranului Dvs.
 • durata vizitei pe site
 • navigare ( intrare şi ieşire / refering url, exit url)
 • conţinutul paginii HTML
 • Date despre furnizorul Dvs. de Internet (denumirea acestuia, adresa Dvs. aproximativă, ţara)
 • Tipul de vizitator (prima vizită, vizitator existent – first visit, returning customer)
 • Etichete personalizate sau variabile

Aceste date sunt stocate în module cookies pe o perioadă de maxim 12 luni.